"Дархан Ус Суваг" ХК нэг цонхны үйлчилгээ

Үйлчилгээ
1 Айл өрх, ААН-ийн төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, лавлагаа гаргаж өгөх
2 Айл өрхийн усны төлбөр бодолт хийж үйлчлэх, бэлэн мөнгө тушаалт хурааж авах