“Дарханы Дулааны сүлжээ” ТӨХК

Үйлчилгээ
1 Айл өрхийн гэрээ сунгах
2 Төлбөр тооцоо шүүх, төлбөр авах
3 Хэрэглэгчийн дуудлага хүлээж авах
4 "Дархан Ус Суваг" ХК нэг цонхны үйлчилгээ