Татварын хэлтэс

Үйлчилгээ
1 Татварын хууль тогтоомжийн зөвөлгөө өгөх
2 Ebarimt буюу Цахим төлбөрийн баримтын зөвөлгөө өгөх
Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
1 Төлбөр хураамжийг төвлөрүүлж буй банк, дансны дугаар
2 Төлбөр хувь хэмжээ