Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Гэр бүлийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр
1 Хууль эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
2 Сэтгэл зүйчийн цаг товлох
3 Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх
Хүүхэд хөгжил хамгааллын чиглэлээр
1 Хүүхдийн хөгжил хамгаалалтай холбоо бүхий өргөдөл, санал, хүсэлтийг хүлээн авах
2 Хүүхэд хөгжүүлэх дугуйлан, секц, хөгжүүлэх клубын тухай мэдээлэл түгээх
3 ГБХЗХГ-ын үйл ажиллагаа, сургалт сурталчилгааны тухай мэдээлэл түгээх
Залуучуудын хөгжил хамгааллын чиглэлээр
1 ЗХТ-ийн үйл ажиллагаа, сургалт арга хэмжээний тухай танилцуулах, сурталчлах
2 Залуучуудын хөгжил дэд хөтөлбөрийн тухай танилцуулга, ажлын байранд зуучлах